Przewodniczący: Mateusz Szymański 4aT

Z-ca przewodniczącego: ---

  

Opiekunowie:

Wioletta Grzybowska

Agnieszka Dejk-Szkatulska