Przewodniczący: Mateusz Szymański 3aT

Z-ca przewodniczącego: Wiktoria Kowalewska 3dT

  

Opiekunowie:

Wioletta Grzybowska

Agnieszka Dejk-Szkatulska