Msza i przemarsz 

Kuratorium oświaty, 116kB
Zespół Szkół w Sławnie, 76kB
Państwowa Szkoła Muzyczna w Sławnie, 68kB
Bank Spółdzielczy w Sławnie, 84kB
Gimnazjum w Sławsku, 120kB
Szkoła Podstawowa Nr1 w Sławnie, 172kB
Szkoła Podstawowa Nr3 w Sławnie, 172kB
Gimnazjum Miejskie Nr1 w Sławnie, 172kB
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 172kB

Skany listów gratulacyjnych otwierają się w nowych oknach i są w formacie PDF.

Wielu naszych absolwentów to ludzie znani w naszym sławieńskim (i nie tylko) środowisku. Do tego grona zaliczają się między innymi :  
Krzysztof Frankenstein - burmistrz miasta Sławno
Mieczysław Grabowski - wiceburmistrz Sławna
Piotr Żylis - były wiceburmistrz Sławna
Jolanta Hejne - była wiceburmistrz Sławna
Włodzimierz, Andrzej i Sławomir Olszewscy - firma "Olszewski i synowie"
Tadeusz Stukan - przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa"
Witold Poprawski - właściciel firmy "Fuga"
Łukasz Ochędalski - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
Piotr Trojnar - zastępca naczelnika
Kazimierz Olejniczak - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Jacek Ścigała - prezes MPGKiM 
Przemysław Woś - reporter Radia Gdańsk
Asolwentami ZSA są również nasi dzisiejsi nauczyciele i pracownicy: Jacek Łasek, Iwona Cichocka, Agnieszka Dejk, Wioletta Grzybowska, Dorota Kulińska, Joanna Maczała, Bogusław Ziółkowski, Dorota Trawińska, Agnieszka Zimna. 

Kilku absolwentów udało nam się namówić na wspomnienia z okresu szkolnego.