Pedagog Waldemar Kosek 

- godziny pracy:

Pedagog Izabela Rejman - Ptaszek

- godziny pracy:

Pedagog Dorota Szpreniec - Dąbrowska

- godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-11.00 Poniedziałek   --------- Poniedziałek 13.35-15.35
Wtorek 8.00-14.00 Wtorek 12.00-15.00 Wtorek 11.00-15.00
Środa 8.00-12.00 Środa 13.00-15.00 Środa 11.00-15.00
Czwartek 8.00-12.00 Czwartek 12.00-15.00 Czwartek ----------
Piątek 8.00-13.00 Piątek 8.00-11.00 Piątek 13.00-14.00