Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

07 9317 0002 0000 0329 2000 0010
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Agrotechnicznych
ul. Sempołowskiej 2
76-100 Sławno
wysokość wpłaty to 50 zł na rok szkolny,

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę


Skład Rady Rodziców 2023/2024:
Beata Frankowska – przewodnicząca
Kamila Zielińska– z - ca przewodniczącego