W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową InterRisk.

Składka 52 zł, kwota ubezpieczenia 22.000 zł.