W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową Colonnade Insurance S.A.

Składka 50 zł