KADRA KIEROWNICZA
Marian Krakowski dyrektor
Aneta Leśniak
zastępca dyrektora
Jacek Łasek
kierownik szkolenia praktycznego
   
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
Magdalena Jaszul-Berbeś język angielski
Małgorzata Błaszkiewicz wychowanie do życia w rodzinie
Anna Borowiec religia
Dorota Bujko wychowanie fizyczne
Roman Bujko wychowanie fizyczne
Aleksandra Duczmal język angielski
Anna Frankenstein język niemiecki
Wioletta Grzybowska język polski,
Mirosław Kopowski historia, wos, HIT
Waldemar Kosek pedagog
Małgorzata Krakowska matematyka
Marian Krakowski język polski
Paulina Król psycholog
Piotr Kulig historia, WOS, EDB, HIT
Marzena Łużyńska biblioteka
Paweł Mucha przedmioty informatyczne
Adam Nowak religia
Agnieszka Pitus matematyka, przedmioty zawodowe informatyczne
Urszula Poborska matematyka
Natalia Stachowicz wychowanie fizyczne
Alicja Pawełek
geografia
Dorota Trawińska fizyka 
Katarzyna Zdunek język niemiecki, terapia pedagogiczna
Joanna Zięba biologia, chemia
Agnieszka Zimna język polski

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Agnieszka Dejk - Szkatulska
przedmioty ekonomiczne
Grzegorz Machłaj przedmioty zawodowe
Magdalena Karbowiak przedmioty gastronomiczne
Dorota Kulińska przedmioty ekonomiczne
Aneta Leśniak przedmioty ekonomiczne
Jacek Łasek kierownik szkolenia praktycznego
Halina Osińska przedmioty zawodowe
Jacek Ostrowski przedmioty informatyczne
Ireneusz Parszczyński przedmioty gastronomiczne
Piotr Rejmer przedmioty informatyczne
   
ADMINISTRACJA  
Joanna Maczała główny księgowy
Karolina Kłębucka specjalista ds. kadr i płac
Marta Maciuszek - Koszal referent ds. gospodarczych
Marlena Kaniak referent ds. gospodarczych
Iwona Cichocka sekretarz szkoły
Małgorzata Sobczak
woźna
Ewa Kusznerczuk pracownik obsługi
Edyta Smoleńska pracownik obsługi
Alicja Krycka
pracownik obsługi
Czesław Szultka konserwator
Jacek Trus konserwator