Dnia 17 czerwca 2024 roku Dyrektor Szkoły ZSA w Sławnie, Pan Marian Krakowski, podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Księgowych W Polsce, Oddział Okręgowy w Koszalinie reprezentowanym przez Prezesa dr Annę Paszkiewicz i Zastępcę Prezesa Mirosławę Kaczyńską.
Wynikiem współpracy będzie poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe z obszaru rachunkowości, finansów oraz kadr i płac, udział w wybranych formach kształcenia praktycznego czy też fundowania nagród dla zwycięzców szkolnych konkursów. Z niecierpliwością wyczekujemy owocnych efektów partnerskiej współpracy.