Grand Prix Print

7 kwietnia podsumowano cykl spotkań w ramach Grand Prix w Piłce Siatkowej. II miejsce zajął Zespół Kierowniczy ZSA, a III Uczniowie ZSA. Gratulujemy!!!