Podsumowanie akcji HDK 2016/2017 Print

hdk 1

Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbyła się ostatnia akcja zbiórki krwi w tym roku szkolnym. Zarejestrowano do oddania krwi  37 uczniów, z czego 23 osób oddało  10 290 ml krwi pełnej. W tym roku szkolnym dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zostały zorganizowane 4 akcje zbiórek krwi. Łącznie młodzież oddała 39 litrów 160 ml krwi pełnej. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew!