Praktyki zawodowe Technikum Ekonomicznego Print

Uczniowie klasy II oraz III  Technikum Ekonomicznego odbyli w czerwcu praktyki zawodowe w wybranych jednostkach gospodarczych, realizując program nauczania zgodny z zawodem technik ekonomista. Zdjęcia na fb

Uczniowie podczas praktyki poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności, poznając

w praktyce:

  • mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.

  • tworzenie i obieg dokumentacji księgowej w jednostce organizacyjnej.

  • archiwizowanie dokumentacji księgowej w jednostce organizacyjnej.

  • dokumentację obrotu magazynowego jednostki organizacyjnej.

  • dokumentację rozrachunków z kontrahentami jednostki organizacyjnej.

  • dokumentację obrotu środkami pieniężnymi jednostki organizacyjnej.

  • dokumentację obrotu środkami trwałymi jednostki organizacyjnej.

  • dokumentację kadrowo - płacowa jednostki organizacyjnej.

  • rozliczenia z instytucjami publiczno - prawnymi jednostki organizacyjnej.