kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 896
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych na rok 2018/2019 Administrator 13672
3 technik architektury krajobrazu Administrator 3912
4 technik ekonomista Administrator 3263
5 technik informatyk Administrator 3412
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3219
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 3560
8 technik rolnik Administrator 2925
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 2946