kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 296
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych na rok 2017/2018 Administrator 10249
3 technik architektury krajobrazu Administrator 3149
4 technik ekonomista Administrator 2680
5 technik informatyk Administrator 2818
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 2661
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 2973
8 technik rolnik Administrator 2394
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 2390