kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 1307
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 Administrator 15178
3 technik architektury krajobrazu Administrator 4301
4 technik ekonomista Administrator 3634
5 technik informatyk Administrator 3751
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3510
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 3858
8 technik rolnik Administrator 3212
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 3181