kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 635
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych na rok 2018/2019 Administrator 12289
3 technik architektury krajobrazu Administrator 3589
4 technik ekonomista Administrator 3017
5 technik informatyk Administrator 3156
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3000
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 3321
8 technik rolnik Administrator 2695
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 2750