kierunki
   Display # 
1 klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych - branżowa szkoła I stopnia Administrator 986
2 Szczegółowe kryteria przyjęć do klas pierwszych ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 Administrator 14162
3 technik architektury krajobrazu Administrator 4003
4 technik ekonomista Administrator 3372
5 technik informatyk Administrator 3509
6 technik inżynierii środowiska i melioracji Administrator 3286
7 technik żywienia i usług gastronomicznych Administrator 3638
8 technik rolnik Administrator 3010
9 kucharz - szkoła branżowa I stopnia Administrator 3020