technik inżynierii środowiska i melioracji PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 11 April 2010 10:26

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA i MELIORACJI

(2kB)

Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji

  Wymagania psychofizyczne dla zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji:
 • dobry stan zdrowia;
 • zainteresowania techniczne i przyrodnicze;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zdolności organizacyjne.

Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonywaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych, sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Każdy absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z sanitacją wsi, melioracjami i inżynierią środowiska, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

  Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe:
 • inżynieria środowiska;
 • sozologia i melioracje;
 • podstawy techniki;
 • ekonomiczny.