kalendarz roku szkolnego PDF Print E-mail
 1. Rok szkolny zaczyna się 04 września 2017 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
 3. Zakończenie pierwszego semestru - 22 grudnia 2017 r.
 4. Ferie zimowe 15 stycznia 2018 - 28 stycznia 2018 r.
 5. Ferie letnie: 24 czerwca 2018 - 31.08.2018 r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca 2018-3 kwietnia 2018 r.
 7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018 r.
 8. Pisemne egzaminy dojrzałości: - 04.05.2018 język polski , 08.05.2018 - język angielski,  07.05.2018 - matematyka  pozostałe przedmioty według harmonogramu CKE       
 9. Ustny egzamin maturalny: od 9 do 22 maja - język polski,  od   7 do 25 maja języki obce nowożytne     
 10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
 11. Terminy spotkań z rodzicami : 14 września 2018, 23 listopada 2017, 4 stycznia 2018, 22 marca 2018r., 24 maja 2018 r.
 12. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 30 kwietnia 2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07.05.2018, 01.06.2018, Piknik Agro - 1 dzień, Dzień Sportu-maj 2018
 13. Termin zakończenia zajęć i wystawienia ocen rocznych 2017/2018
Klasa  

oceny proponowane   

oceny roczne   zakończenie roku  
klasy maturalne  28.03.2018 23.04.2018 27.04.2018
II TE 18.05.2018 08.06.2018 08.06.2018
III TE 08.05.2018 25.05.2018 25.05.2018
II TŻiUG 08.05.2018 25.05.2018 25.05.2018
III TŻiUG 08.05.2018 25.05.2018 25.05.2018
II TAK 08.05.2018 25.05.2018 25.05.2018
pozostałe klasy 28.05.2018 15.06.2018 22.06.2018