Nauczyciele PDF Print E-mail
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
Piotr Śmiechura religia
Małgorzata Błaszkiewicz religia
Dorota Bujko wychowanie fizyczne
Roman Bujko wychowanie fizyczne
Hanna Dobak język polski, podstawy przedsiębiorczości
Anna Frankenstein język niemiecki
Olga Grudzińska-Kamiennik język angielski
Wioletta Grzybowska język polski,
Joanna Jędruszczak historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie
Karina Kluszczyńska język angielski
Waldemar Kosek pedagog
Małgorzata Krakowska matematyka
Marian Krakowski język polski
Piotr Kulig historia, WOS, EDB
Marzena Łużyńska biblioteka
Agnieszka Pitus matematyka, przedmioty zawodowe informatyczne
Urszula Poborska matematyka
Natalia Stachowicz wychowanie fizyczne
Zygmunt Tilak geografia, informatyka
Dorota Trawińska fizyka 
Katarzyna Zdunek język niemiecki
Joanna Zięba biologia, chemia
Agnieszka Zimna język polski, biblioteka

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Maria Dankowska przedmioty gastronomiczne
Agnieszka Dejk przedmioty ekonomiczne
Grzegorz Machłaj przedmioty zawodowe
Magdalena Karbowiak urlop macierzyński
Dorota Kulińska przedmioty ekonomiczne
Aneta Leśniak przedmioty ekonomiczne
Jacek Łasek kierownik szkolenia praktycznego
Halina Osińska przedmioty zawodowe
Jacek Ostrowski przedmioty informatyczne
Ireneusz Parszczyński przedmioty gastronomiczne
Piotr Rejmer przedmioty informatyczne