Projekt Bakcyl PDF Print E-mail

23 stycznia 2019r. odbył się pierwszy cykl warsztatów z edukacji finansowej z panią Beatą Rojek. W spotkaniu uczestniczyły klasy 2aT oraz 3aT. Warsztaty zawierały zestawy interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczniów, zrealizowanych przez przygotowanego dydaktycznie pracownika Banku.

Zajęcia były bardzo interesujące, młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji, zadawała fachowe pytania z zakresu bankowości i finansów. W opinii młodzieży warsztaty przybliżyły zawód bankowca i zagadnienia z zakresu usług finansowych.

 Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

W ujęciu długofalowym, projekt BAKCYL:

·         Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

·         Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

·         Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

·         Wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Aneta Leśniak