Rakoobrona PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 13 March 2017 12:17

DRODZY UCZNIOWIE!

NASZA SZKOŁA przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii (projektu) informacyjno- edukacyjnej  „RAKOOBRONA” skierowanej do ogółu społeczeństwa, ale szczególnie do Was 14-19- latków.

Celem projektu jest:

a)   Uświadomienie Wam, że dzięki odpowiedniej profilaktyce możecie zapobiec rozwojowi chorób nowotworowych,

b)  Kształtowanie wśród młodzieży postaw prozdrowotnych,

c)   Pokazanie realności zagrożenia zachorowania na raka.

Poprzez różne formy działalności pokazujemy problematykę trzech nowotworów:

raka szyjki macicy, raka płuc i czerniaka

Działania podejmowane przez szkołę w tym zakresie :

1.    Ankieta na starcie- sprawdzenie wiedzy uczniów na temat 3 nowotworów ( badanie na starcie).

2.    Emisja filmu edukacyjnego ( na godzinach wychowawczych) oraz dyskusja na temat raka płuc, raka szyjki macicy i czerniaka.

3.    Zorganizowanieszkolnego konkursu na najciekawszą prezentację na temat „ Zachowania i nawyki kształtujące się wwieku młodzieńczym a zachorowalność na raka płuc, czerniaka i raka szyjki macicy”.

4.    Przedstawienie nagrodzonych prezentacji ogółowi szkoły

( umieszczenie prezentacji na stronie szkoły, udostępnienie ich uczniom, nauczycielom oraz społeczeństwu lokalnemu).

5.    Kształtowanie postaw prozdrowotnych  wśród młodzieży poprzez:

a)    prelekcje na temat zdrowego odżywiania, dyskusja po prelekcji,

b)    tańce, biegi, gimnastyka ( nauczyciele wuefiści),

c)     konkurs na plakat „ Mój kodeks zdrowego życia”,

d)    wyjazd do Słupska( PAP) do Instytutu Nauk o Zdrowiu na szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi- nauka samobadania piersi. Techniki symulacyjne w pielęgniarstwie”- grupa 12 dziewcząt i opiekun ( koordynator szkolnego programu Rakoobrona),

e)    warsztaty z samobadania piersi dla uczennic ZSA prowadzone

przez uczennice biorące udział w szkoleniu w Słupsku, pod nadzorem szkolnego koordynatora projektu,

f)      zorganizowanie szkolnego konkursu na temat żywności i żywienia oraz  wpływu sposobu żywienia na zdrowie

( konkurs 1 z 10).

6.    Zachęcanie uczniów do wyrażania poparcia dla „Rakoobrony”  w mediach społecznościowych ( Facebook).

7.    Propagowanie zdrowego stylu życia przez młodzież i nauczycieli ZSA  na zorganizowanych w dniu 29.042017 r. Targów ( są one skierowane do społeczeństwa  całego Powiatu Sławieńskiego) poprzez:

a)    zorganizowanie stoiska Rakoobrony,

b)    emisja na stanowisku prezentacji uczniów na temat ww. trzech nowotworów

$ c)     wystawka ze zdrową żywnością,

$ d)    poczęstunek sokami przygotowanymi przez uczniów ze zdrową żywnością

8.    Ankieta część II sprawdzająca przyrost wiedzy uczniów na temat ww trzech nowotworów.

9.    Przesłanie materiałów ( ankiet, zdjęć, filmów, prezentacji itd.) do Wrocławia-  zakończenie projektu.

Last Updated on Thursday, 16 March 2017 07:09